Four Cheeses: mozzarella, ricotta, pecorino romano, aged Provolone,
tomato sauce, fresh basil.